Simpel als het kan,
diepgravend als het moet
soil-and-water

Welkom. Mijn naam is Vincent Breij. Sinds 2001 werk ik onder de bedrijfsnaam OTUS aan uiteenlopende management- en adviesprojecten waarin bodem en ondergrond centraal staan. Voor opdrachtgevers die hoge eisen stellen aan het projectverloop en -resultaat. Daaronder zijn en waren Stichting Bodembeheer Nederland, Stichting Bosatex, Afvalzorg, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam, gemeente Haarlem, Stichting Bodemsanering van de NS en Stichting Bodemcentrum. Enkele van hen geven meer inzicht in mijn werkzaamheden door hun referenties.

KRACHT EN VISIE

Mijn kracht ligt in complexe opgaven. Ik begin met goed luisteren en na een eerste analyse breng ik snel structuur aan in complexiteit. Van daaruit stellen we gezamenlijk de juiste acties vast. Deze samenwerking valt of staat met goede onderlinge communicatie, tussen opdrachtgever, technisch specialisten en betrokken overheden. Ik probeer steeds duidelijk, open en eerlijk te zijn, omdat ik geloof dat dit betrokkenen motiveert om samen tot een goed resultaat te komen. Flexibel als het kan, doortastend als het moet. Op het juiste moment schakelen tussen strategie en uitvoering. Zo helpen we elkaar bij het definiëren en realiseren van een goed project. Daarbij staat het belang van mijn opdrachtgevers voorop, binnen heldere grenzen van redelijkheid en integriteit.

ERVARING

Ik ben inmiddels bij een groot aantal, zeer verschillende projecten betrokken geweest. Van diepe ontgravingen in de binnenstad en op oude bedrijfsterreinen tot saneringen waarbij vooral bacteriën het werk doen. Door heel Nederland. Het doel is vrijwel altijd om de locatie een nieuwe toekomst te geven; met bewoning, bedrijvigheid of natuur.

Daarnaast ondersteun ik diverse initiatieven om betere oplossingen te bedenken voor saneringslocaties en stortplaatsen die destijds zijn ‘ingepakt’, volgens het IBC-principe (Isoleren, Beheersen, Controleren). Dankzij voortschrijdende kennis zijn inmiddels vaak betere oplossingen mogelijk, die bovendien ook een mooie bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw en energietransitie.

Tenslotte ben ik intensief betrokken bij de Bodembreed Academie, een online leerplatform met als doel bodemprofessionals van de juiste kennis te voorzien. Ik deel kennis en ervaring ook op andere manieren met collega’s en andere professionals, bijvoorbeeld door publicaties in vaktijdschriften.

REFERENTIES

naar boven