Bosatex

Stichting Bosatex is de bodemsaneringsorganisatie van de Nederlandse Vereniging van Textielreinigers (Netex). Bosatex onderzoekt en saneert verontreinigde bedrijfsterreinen van chemische wasserijen.

Werkzaamheden
Procesmanagement en advies bij aanpak van bodemverontreinigingen.

Bodembreed Academie

De Bodembreed Academie is een digitaal platform met kennis over bodem en ondergrond voor (aankomend) bodemprofessionals. Gebruikers van het platform bepalen zelf wat, wanneer en hoe zij willen leren. De Bodembreed Academie is een initiatief van Bodembeheer Nederland, SIKB en KOBO-HO.

Werkzaamheden
Ontwikkeling van het platform, namens de initatiefnemers Bodembeheer Nederland, SIKB en KOBO-HO.

Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor beheer van de kwaliteit van bodem en water in Noord-Holland.

Werkzaamheden
Management en advies in relatie tot aanpak van spoedeisende saneringslocaties en het saneringsprogramma Ilperveld.

“Vincent Breij heeft zeer gedegen en doortastend gewerkt, tot onze volle tevredenheid.”

Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen (SBNS)

De Stichting Bodemsanering van de Nederlandse Spoorwegen is 1996 opgericht, om bodemverontreiniging op NS- en ProRail-terreinen te onderzoeken en op te ruimen. Vanuit Utrecht zorgde SBNS jaarlijks voor de sanering van 50 tot 60 NS-terreinen. Zij was daarmee op dat moment de grootste saneerder in Nederland. In 2016 was haar missie volbracht en zijn haar werkzaamheden beëindigd.

Werkzaamheden
Voorbereiding en directievoering van diverse bodemsaneringen.

“De samenwerking met Vincent Breij is prettig verlopen. Vincent heeft zich goed ingeleefd in de problematiek van de opdrachtgever, nam zelf initiatief en handelde adequaat. Ik ben dan ook goed te spreken over de kwaliteit van zijn werk.”

Port of Amsterdam

Port of Amsterdam is beheerder en ontwikkelaar van de Amsterdamse haven. Ze geeft grond uit aan bedrijven.

Werkzaamheden
Management, expert judgement advies, bijdrage Handboek drijflaagverwijdering

“Wij schakelen Vincent graag in, omdat hij onze taal spreekt en – net als wij – op een pragmatische wijze de problemen te lijf gaat. Doordat hij ook voor andere organisaties werkt, halen we met hem bovendien een frisse kijk in huis. Dit verkleint de kans op verkokerd denken.”

Gemeente Amsterdam

De gemeente is verantwoordelijk voor de sanering en herontwikkeling van meerdere, omvangrijke bodemsaneringslocaties.

Werkzaamheden
Management en advies van diverse bodemsaneringen en herontwikkelingen, voorbereiden en begeleiden bestuurlijke besluitvorming.

“Vincent heeft zelfstandig, doelgericht en probleemoplossend gewerkt, met open oog en oor voor de complexiteit van het project. We zien terug op een plezierige samenwerking waarin Vincent heeft ingespeeld op uitgesproken en onuitgesproken verwachtingen.”

Bodembeheer Nederland

Bodembeheer Nederland biedt aan overheden en bedrijfsleven ondersteuning bij de aanpak en beheer van bodemverontreinigingen. Bodembeheer Nederland neemt verantwoordelijkheden en risico’s over, en ontzorgt.

Werkzaamheden
Management en advies in relatie tot overname en aanpak van bodemverontreinigingen en nazorglocaties.

“Bedachtzaam en scherp. Gericht op inhoud en proces. Communicatief vaardig en een gewaardeerde gesprekspartner voor onze klanten. En ook nog een prettige vent. Wij hopen dat Vincent nog vaak projecten voor ons wil doen.”

Afvalzorg

Afvalzorg is een belangrijke speler op de markt van recycling en storten van afval, en gespecialiseerd in de nazorg van verontreinigde locaties en het ontwikkelen van gesloten stortlocaties tot veilige, nieuwe (recreatieve) bestemmingen. Dochteronderneming Bodemzorg draagt zorg voor het beheer, de sluiting en de nazorg van stortplaatsen en saneringslocaties in heel Nederland.

Werkzaamheden
Management en advies bij aanpak, beheer en herontwikkeling van stortplaatsen en nazorglocaties

“Bij Vincent Breij kun je rekenen op kwaliteit. Zijn ondersteuning is degelijk, duidelijk en compleet. Precies wat ik van een goed bureau verwacht.”

naar boven