Simpel als het kan,
diepgravend als het moet
soil-and-water

Port of Amsterdam

Port of Amsterdam is beheerder en ontwikkelaar van de Amsterdamse haven. Ze geeft grond uit aan bedrijven.

Werkzaamheden
Management, expert judgement advies, bijdrage Handboek drijflaagverwijdering

“Wij schakelen Vincent graag in, omdat hij onze taal spreekt en – net als wij – op een pragmatische wijze de problemen te lijf gaat. Doordat hij ook voor andere organisaties werkt, halen we met hem bovendien een frisse kijk in huis. Dit verkleint de kans op verkokerd denken.”

naar boven