Simpel als het kan,
diepgravend als het moet
soil-and-water

Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen (SBNS)

De Stichting Bodemsanering van de Nederlandse Spoorwegen is 1996 opgericht, om bodemverontreiniging op NS- en ProRail-terreinen te onderzoeken en op te ruimen. Vanuit Utrecht zorgde SBNS jaarlijks voor de sanering van 50 tot 60 NS-terreinen. Zij was daarmee op dat moment de grootste saneerder in Nederland. In 2016 was haar missie volbracht en zijn haar werkzaamheden beëindigd.

Werkzaamheden
Voorbereiding en directievoering van diverse bodemsaneringen.

“De samenwerking met Vincent Breij is prettig verlopen. Vincent heeft zich goed ingeleefd in de problematiek van de opdrachtgever, nam zelf initiatief en handelde adequaat. Ik ben dan ook goed te spreken over de kwaliteit van zijn werk.”

naar boven